PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Besøkshund

Besøkshundstenesta i Hjelmeland

Hjelmeland frivilligsentral har sommaren 2015 hatt to besøkshundekvipasjer som har praksis på Årdal omsorgssenter. Ein besøkshundekvipasje er ein frivillig som er på besøk med hunden sin. Dei to frivillige har gjennomført eit 48 timars kurs og besøkshundpraksis. Dei har gjennomført og bestått eksamen no i september. 

Frivilligsentralane i Rogaland har fått støtte til å utdanne besøkshundekvipasjer gjennom Mental helse og Extrastiftelsen. Her er eit filmklypp frå NRK TV der du får sjå og høyre frå besøkshundtenesta i Hå frivilligsentral. (innslaget er ca 7 min og 50 sek ut i sendinga)


Her er litt meir informasjon om innhaldet på det 48 timars besøkshundkurset:

Emner de har vært innom på kurset er;

  • Begrepsavklaringer og historisk tilbakeblikk,
  • Læring, & trening, hundespråk,
  • Signaler, stress og aktivisering av hunden,
  • Besøkshundarbeidet,
  • Sunnhet og helse hos hund,
  • Mosjon og massasje,
  • Human helse - sykdom, livsløp, smitte, hygiene,
  • Etikk og taushetserklæring,
  • Praktisk orientering