PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Fritidskortet

Fritidskortet gir gratis inngang på kommunens
arrangement, Familiebading, gratis medlemskap i
Hjelmeland Ungdomsteater, Grøssartur og Frukt– og Laksfestivalen.

Fritidskortet er for barn/unge mellom 0 og 18 år som av ulike
grunnar ikkje har høve til å nytte seg av fritidsaktivitetar. Gjennom denne ordninga håpar ein på auka deltaking i aktivitetar på fritida.

Kortet gjeld frå 1. juli 2017 - 1. juli 2018, er personleg, og kan ikkje nyttast av andre enn den registrerte eigaren.

Henvend deg til NAV Hjelmeland for å søke om Fritidskortet.
NAV finn du i 1 etg. på Helsehuset.  Tlf 55 55 33 33.

Kortet er eit samarbeid mellom Hjelmeland kommune,  NAV Hjelmeland,
Hjelmeland teater, Hjelmeland Røde Kors,
Årdal bygdaråd, Fister Sanitetsforening.

https://www.hjelmeland.kommune.no/nyheter/no-kan-du-sokje-om-fritidskortet.41177.aspx

http://www.ks.no/fagomrader/samfunn-og-demokrati/lokaldemokrati-og-folkevalgt/frivillighet/fritidsaktivitet-til-alle-barn/

Fritidskortet kan blant anna brukast på desse arrangement i 2017:

Laurdag 8. juli: Aktivitetsdag i Kongeparken. Arr: Hjelmeland Røde kors og Hjelmeland Frivilligsentral med støtte frå Bufdir.

12.-13. august: Telttur til Svartatjødnå. Arr: Røff Hjelmeland og Hjelmeland Frivilligsentral med støtte frå Bufdir.

15. august: Aktivitetsdag ved Riskedalsvatnet. Arr: Hjelmelandsspeiderne og Hjelmeland Frivilligsentral med støtte frå Bufdir.

Laurdag 2. september  Vågen, Hjelmeland kl 10.00 Norsk frukt- og laksefest Arr: Norsk frukt- og laksefest

Haustferien aktivitetsdagar Arr: Frivilligsentralen i samarbeid med frivillige lag med støtte frå Bufdir

Laurdag 14. til søndag 15. oktober Trodla Tysdal Grøssartur for ungdom Arr: RØFF Hjelmeland/Hjelmeland Ungdomsråd/Kulturseksjonen

Laurdag 14. oktober: Kulturbåten i Hjelmelandsvågen, ulike arrangemnet for barn og ungdom.