PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Frivillig torg

Frivillig torg

Frivillig torg

I samarbeid med kommunen og frivillige lag og organisasjonar i Hjelmeland vert det arrangert Frivillig torg omlag kvart tredje år. Frivilligsentralen er med å koordinerer Frivillig torg. Det har vore Frivillig torg i Hjelmeland i 2012 og den siste var 27.9.2015. Etter planen skal neste Frivillig torg vere 21. Oktober 2018.

Her er litt om programmet for Frivillig torg i 2015:

Frivillige lag og organisasjonar presenterte sitt mangfald av tilbod og aktivitetar i Hjelmelandshallen. Opning av ordførar Trine L Danielsen.

Stands ved 31 lag og organisasjonar. Sal av mat og drikke. Minishow med Flaks sjongleringsgruppe frå Stavanger. Dei som ville kunne også få prøve å sjonglere. Andre sceneinnslag: Fight Club Randøy, Dansegruppa i kulturskulen og Hjelmeland kyrkjekor.

Her er bilete frå liknande arrangement i Hjelmelandshallen i 2012:Stands på Frivillig torg 27.9.2015:

 1. Sjakkgruppa på frivilligsentralen
 2. Jøsenfjorden bygdeutval stand saman med fleire lag
 3. Jøsenfjord Rutelag AL
 4. Trimmen for alle
 5. Jerv 4H
 6. Hjelmen 4H
 7. Hjelmeland sogelag
 8. Hjelmeland Idrettslag
 9. Seniornett Hjelmeland
 10. Folkeakademiet Hjelmeland 
 11. Hageselskapet Hjelmeland
 12. Hjelmeland Røde kors
 13. Hjelmeland bygdekvinnelag
 14. Hjelmeland kyrkjekor
 15. Hjelmeland Turlag
 16. Hjelmeland Mållag
 17. Hjelmeland samfunnshus og teaterlag
 18. Hjelmeland ungdomsteater
 19. Hjelmeland softgunklubb
 20. Fister sokneråd
 21. Fight Club Randøy
 22. Nasjonalforeningen Josneset helselag
 23. Trygg Trafikk Rogaland
 24. Senioruniversitetet i ytre Ryfylke
 25. Litauisk foreining Rogaland
 26. NRK TV aksjonen, Regnskogsfondet 
 27. Ryfylke AA
 28. Diabetesforbundet Strand Forsand Hjelmeland
 29. HLF Strand og omegn
 30. Flaks sjonglering
 31. Hjelmeland kommune v/kulturseksjonen og frivilligsentral