PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Ønsker frivillig

Dei frivillige er i alle aldrar og med ulik bakgrunn. Kva du treng hjelp til veit du best sjølv.
Eksempler på oppgåver kan vere:
  • Turven
  • Å gå på kino/teater eller liknande med nokon
  • Besøksven
  • Praktiske oppgåver som f. eks lett hagestell eller handlehjelp, m.m.
  • Underhaldning på institusjoner el.l.
  • Følgjehjelp til sykehus, lege, frisøren, banken eller liknande.
  • Lere data / datahjelp
  • Og mykje meir

Feil i lista førekjem. Kontakt oss, for meir informasjon om kva frivillige aktivitetar vi har.

Garanti

Siden alle jobbar frivillig kan vi IKKJE garantere at alle får den hjelpa dei ber om. Men vi garanterar at vi skal gjere så godt vi kan. Husk at dei frivillige er vanlege menneske som ikkje nødvendigvis har ein kompetanse på det dei skal hjelpe med.

Enkelte jobbar som utgjer ein fare for dei frivillige, må vi dessverre seie nei til. F.eks. å måtte klatre høgt opp under møner eller opp på tak og liknande.

Alt utstyr som skal brukes av den frivillige må brukaren sjølv skaffe.

Teieplikt

Alle dei frivillige er underlagt teieplikt.

Målgruppe

Målgruppa er alle innbyggjarar som ønskjer den hjelp som Frivilligsentralen kan tilby.