NRK TV aksjonen

Hjelmeland kommune frivilligsentral NRK TV aksjonen WWF Verdens naturfond Vann uten plast redder liv

Aldersgruppe: For alle

Hjelmeland Frivilligsentral er med å koordinerer NRK TV aksjonen i Hjelmeland.

NRK TV aksjonen går i 2020 til WWF Verdens naturfond, Vann uten plast redder liv. Aksjonsdagen er søndag 18. oktober.

Her er meir informasjon om TV aksjonen: blimed.no

Næringsliv og andre kan gi sitt bidrag på giverstafett.no 


Har du spørsmål ta kontakt med Åsmund Sigmundstad tlf 40439155

Lokal TV aksjonskomité: Ordførar Bjørn Laugaland (vara: Anita Husøy Riskedal), Silje Sværen, Åsmund Sigmundstad + ein person som enno ikkje er oppnemnt.

 

Flere aktiviteter

Aktiviteter/ tilbod

Hva skjer Kva skjer Arrangement Hjelmeland

Den kulturelle spaserstokken i Hjelmeland

Den kulturelle spaserstokken Hjelmeland

Eg kan bidra som frivillig

Mange innbyggjarar er no mellombels isolert frå sine vanlege nettverk på grunn av koronaviruset. Enten fordi dei er i karantene, eller fordi dei sosiale og kulturelle tilboda dei vanlegvis nyttar seg av er lagt ned. Kanskje du vil hjelpe til å få gjort unna småærend eller kanskje berre ringje nokon for å sjekke at alt går greit? Fyrste fase er å kunne kartleggje behov og kven som vil bidra. Meld gjerne frå dersom du vil bidra på skjema som ligg på fremst på nettsida til Hjelmeland Frivilligsentral. Ikkje send taushetsbelagte eller sensitive opplysninger via dette skjemaet.

Eg treng annan hjelp

Mange innbyggjarar er no mellombels isolert frå sine vanlege nettverk på grunn av koronaviruset. Enten fordi dei er i karantene, eller fordi dei sosiale og kulturelle tilboda dei vanlegvis nyttar seg av er lagt ned. Kanskje du treng hjelp til å få gjort unna småærend eller kanskje berre at nokon ringjer til deg for å sjekke at alt går greit? Fyrste fase er å kunne kartleggje behov og kven som vil bidra. Meld gjerne ditt behov for assistanse/hjelp på skjema som ligg fremst på nettsida til Hjelmeland Frivilligsentral. Ikkje send taushetsbelagte eller sensitive opplysninger via dette skjemaet.

Ferietilbod

Ferie ferietilbod aktivitetar fritid leir Hjelmeland Rogaland

2020 © Hjelmeland frivilligsentral