Tips til stader der lag og organisasjonar kan søkje om tilskot

søkje om tilskot                         

Hjelmeland kommune frivilligfondet

Hjelmeland kommune kulturmidler 

Momskompensasjon for frivillige organisasjonar frist 1.9.

Statlege tilskotsordningar for frivillige organisasjonar

Tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, kulturarenaer, løyper og overnattingshytter

Ryfylkefondet

Lyse støtter lagspel energi og entusiasme for barn og ungdom

TINE fokuserer på idrett, ernæring og matopplevingar

Norges idrettsforbund støtte til idrettslag

Tilskotsordningar for kor

Vellenes fellesorganisasjon tips til bygdaråd, grendeutval og velforeiningar

Hjelmeland sparebank

Sparebankstiftelsen SR bank

Sparebanken Vest

Sbanken

Mowi

Storebrand

Gjensidigestiftelsen

Extrastiftelsen

Frifond

Rydd eit kulturminne

Legathåndboken

EØS midlane gir norske organisasjonar spennande muligheter til å delta i samarbeid og utveksle erfaringar med andre organisasjonar frå ei rekke land i Europa.

Erasmus+ knytte kontakter med europeiske partnarar

Støtte til Nordisk samarbeid

Dette er berre nokre av dei mange stadane det går an å søkje til. Har du ein god ide så vil me gjerne hjelpe deg. Kom gjerne innom frivilligsentralen dersom du vil vite om andre stader du kan søkje. 

2019 © Hjelmeland frivilligsentral