Tips til stader der lag og organisasjonar kan søkje om tilskot

Aldersgruppe: For alle

Her er nokre stader der organisasjonen din kan søkje om tilskot:

Koronakrisepakke                         

Hjelmeland kommune frivilligfondet

Hjelmeland kommune kulturmidler 

Momskompensasjon for frivillige organisasjonar frist 1.9.

Statlege tilskotsordningar for frivillige organisasjonar

Tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, kulturarenaer, løyper og overnattingshytter

Ryfylkefondet

Statsskog

Lyse støtter lagspel energi og entusiasme for barn og ungdom

TINE fokuserer på idrett, ernæring og matopplevingar

Norges idrettsforbund støtte til idrettslag

Tilskotsordningar for kor

Vellenes fellesorganisasjon tips til bygdaråd, grendeutval og velforeiningar

Hjelmeland sparebank

Sparebankstiftelsen SR bank

Sparebanken Vest

Sbanken

Mowi

Storebrand

Gjensidigestiftelsen

Stiftelsen Dam 

Frifond

Rydd eit kulturminne

Legathåndboken

EØS midlane gir norske organisasjonar spennande muligheter til å delta i samarbeid og utveksle erfaringar med andre organisasjonar frå ei rekke land i Europa.

Erasmus+ knytte kontakter med europeiske partnarar

Støtte til Nordisk samarbeid

Dette er berre nokre av dei mange stadane det går an å søkje til. Har du ein god ide så vil me gjerne hjelpe deg. Ta kontakt på tlf 40439155. Me kan ta veiledning pr telefon, teams eller skype.

Flere aktiviteter

Aktiviteter/ tilbod

Hva skjer Kva skjer Arrangement Hjelmeland

Den kulturelle spaserstokken i Hjelmeland

Den kulturelle spaserstokken Hjelmeland

Eg kan bidra som frivillig

Mange innbyggjarar er no mellombels isolert frå sine vanlege nettverk på grunn av koronaviruset. Enten fordi dei er i karantene, eller fordi dei sosiale og kulturelle tilboda dei vanlegvis nyttar seg av er lagt ned. Kanskje du vil hjelpe til å få gjort unna småærend eller kanskje berre ringje nokon for å sjekke at alt går greit? Fyrste fase er å kunne kartleggje behov og kven som vil bidra. Meld gjerne frå dersom du vil bidra på skjema som ligg på fremst på nettsida til Hjelmeland Frivilligsentral. Ikkje send taushetsbelagte eller sensitive opplysninger via dette skjemaet.

Eg treng annan hjelp

Mange innbyggjarar er no mellombels isolert frå sine vanlege nettverk på grunn av koronaviruset. Enten fordi dei er i karantene, eller fordi dei sosiale og kulturelle tilboda dei vanlegvis nyttar seg av er lagt ned. Kanskje du treng hjelp til å få gjort unna småærend eller kanskje berre at nokon ringjer til deg for å sjekke at alt går greit? Fyrste fase er å kunne kartleggje behov og kven som vil bidra. Meld gjerne ditt behov for assistanse/hjelp på skjema som ligg fremst på nettsida til Hjelmeland Frivilligsentral. Ikkje send taushetsbelagte eller sensitive opplysninger via dette skjemaet.

Ferietilbod

Ferie ferietilbod aktivitetar fritid leir Hjelmeland Rogaland

2020 © Hjelmeland frivilligsentral