Kontaktinformasjon til frivillige lag og foreninger i Hjelmeland

Foreningsportal for Hjelmeland er tatt i bruk frå og med 4. mai 2021. Alle frivillige lag og foreninger har fått sms om at dei kan oppdatere kontaktinformasjonen sin i foreningsportalen for Hjelmeland. Har du spørsmål ta kontakt med Åsmund Sigmundstad på tlf 40439155.

Foreningsportalen fin du på denne nettsida https://hjelmeland.foreningsportal.no/


Flere nyheter
2023 © Hjelmeland frivilligsentral