Kan du bidra? Treng du hjelp?

Mange innbyggjarar er no mellombels isolert frå sine vanlege nettverk på grunn av koronaviruset. Enten fordi dei er i karantene, eller fordi dei sosiale og kulturelle tilboda dei vanlegvis nyttar seg av er lagt ned. Kanskje du treng hjelp til å få gjort unna småærend eller kanskje berre at nokon ringjer til deg for å sjekke at alt går greit? Fyrste fase er å kunne kartleggje behov og kven som vil bidra. Meld gjerne ditt behov for assistanse/hjelp på skjema nedanfor. Frivilligsentralen vil sørgje for at frivillige bidrar på ein måte som gjer at smittebarrierar ikkje vert brotne. Ikkje send taushetsbelagte eller sensitive opplysninger via dette skjemaet.

Velkomen til oss

Alle har noko å gi og alle treng ei hand. Me brenn for at menneske skal møtast og vere til nytte for kvarandre. Å bidra for andre gjennom frivillig innsats skapar ny meining i livet.

Aktivitetar

Her finner du litt informasjon om det vi driver med på sentralen. Klikk for mer info.

Hva skjer Kva skjer Arrangement Hjelmeland

Les mer

Den kulturelle spaserstokken Hjelmeland

Les mer

Mange innbyggjarar er no mellombels isolert frå sine vanlege nettverk på grunn av koronaviruset. Enten fordi dei er i karantene, eller fordi dei sosiale og kulturelle tilboda dei vanlegvis nyttar seg av er lagt ned. Kanskje du vil hjelpe til å få gjort unna småærend eller kanskje berre ringje nokon for å sjekke at alt går greit? Fyrste fase er å kunne kartleggje behov og kven som vil bidra. Meld gjerne frå dersom du vil bidra på skjema som ligg på fremst på nettsida til Hjelmeland Frivilligsentral. Ikkje send taushetsbelagte eller sensitive opplysninger via dette skjemaet.

Les mer

Mange innbyggjarar er no mellombels isolert frå sine vanlege nettverk på grunn av koronaviruset. Enten fordi dei er i karantene, eller fordi dei sosiale og kulturelle tilboda dei vanlegvis nyttar seg av er lagt ned. Kanskje du treng hjelp til å få gjort unna småærend eller kanskje berre at nokon ringjer til deg for å sjekke at alt går greit? Fyrste fase er å kunne kartleggje behov og kven som vil bidra. Meld gjerne ditt behov for assistanse/hjelp på skjema som ligg fremst på nettsida til Hjelmeland Frivilligsentral. Ikkje send taushetsbelagte eller sensitive opplysninger via dette skjemaet.

Les mer

Ferie ferietilbod aktivitetar fritid leir Hjelmeland Rogaland

Les mer

Fritidskort fritidsaktiviteter alle med auka deltaking i fritidsaktiviteter

Les mer

Hjelmeland kommune inviterer kvart tredje år lag og organisasjonar til Frivillig Torg. Neste Frivillig Torg blir i 2021.

Les mer

Hjelmeland bygdekvinnelag program

Les mer

Hjelmeland kommune frivilligsentral NRK TV aksjonen WWF Verdens naturfond Vann uten plast redder liv

Les mer

Kaféen er avlyst fram til og med mai, denne perioden kan dessverre bli forlenga. Velkomen til eit nytt sosialt treffpunkt i Vågen. Sal av kaffi og himabakst. "Det grøna rommet" er på kommunehuset i Hjelmelandsvågen. Ope kvar onsdag kl 13.30-16.30. Arrangør: Frivilligsentralen. Oppstart etter nyttår onsdag 15. januar.

Les mer

Open møteplass opnar igjen fredag 11. september kl 11.00. Møteplass vert på Spinneriet i Hjelmelandsvågen Her kan du sitje ned og ta ein drøs eller vere med på ein liten gåtur. Det vert servering av eit måltid. Ope for alle. Arrangør omsorgssenteret og frivilligsentralen. Me følgjer smittevernråd og held 1 meter avstand til kvarandre. Du er velkomen hvis du er frisk!

Les mer

Bli frivillig

Me treng deg som frivillig og alle kan bidra med noko. Sei ifrå her hvis du vil vera frivillig, så tek me kontakt og finn saman med deg noko du har lyst til å vere med på.

Kva skjer

Dato Kl. Tittel Sted
Ingen kommende hendelser

Om oss

Ta kontakt eller kom innom for ein prat om kva me kan gjere for deg og kva du kan gjere for andre.

2020 © Hjelmeland frivilligsentral