Den kulturelle spaserstokken i Hjelmeland

Den kulturelle spaserstokken Hjelmeland

Aldersgruppe: 70 til 105 år

Program 2019

Hjelmeland kommune er for 2019 tildelt kr 28.487 i støtte frå Rogaland fylkeskommune for å gjennomføre programmet for "Den kulturelle spaserstokken" i Hjelmeland. Det utgjer 5 program i 2019. Målet er at seniorar skal få eit godt, variert og tilrettelagt profesjonelt kulturtilbod. Nokre av arrangementa vert gjennomført med god hjelp av frivillige. Det er frivilligsentralen som administrerer "Den kulturelle spaserstokken" i Hjelmeland i samarbeid med omsorgssentra og kulturkontoret. I 2019 har me i tillegg planlagt ein konsert i Jøsenfjorden i samarbeid med Jøsenfjorden fritidsklubb på eit seniortreff.Her er programmet for 2019:

7. februar kl 13.30 på Hjelmeland omsorgssenter: Kjente melodiar ved Istvan Horvath

27. mars kl 11.30 på Årdal omsorgssenter: Kjente melodiar ved Istvan Horvath

Hjelmeland omsorgssenter 12. september kl 11.00: "Inspirert av song og dans", konsert med Ryfylke Gitarduo v/ Asbjørn Voster og Asbjørn Hasselberg.

Lets Elvis v/Jose Luis Altamirano: Hjelmeland omsorgssenter torsdag 10. oktober kl 11.00

Vers på tvers. Konsert v/Leif Velde Johannessen, Roger Sjursen, Ståle Strømsvold: Årdal omsorgssenter onsdag 30. oktober kl 11.30

Årdal omsorgssenter 20. november kl 11.30: Klassiske perler v/Yngvild Storækre Hennig og Hans Widerøe

Hjelmeland kommune arrangerer også dei fylgjande konsertane i 2019, dei er finansiert med kr 22000 i støtte frå Tysdalsfondet:

21. mars kl 13.30 Hjelmeland omsorgssenter Den gode melodi v/Lars Nygård og Leif Blix

2. mai kl 11.00 Hjelmeland omsorgssenter: Ferda-Roser, konsert med Magne Skjævesland

Årdal omsorgssenter onsdag 9. oktober kl 11.30: Lets Elvis v/José Luis Altamirano

Vers på tvers v/Konsert v/Leif Velde Johannessen, Roger Sjursen, Ståle Strømsvold: Hjelmeland omsorgssenter torsdag 31. oktober kl 11.00
 

 Hjelmeland omsorgssenter 21. november kl 11.00: Klassiske perler v/Yngvild Storækre Hennig og Hans Widerøe

 

 

 

2019 © Hjelmeland frivilligsentral