Den kulturelle spaserstokken i Hjelmeland

Den kulturelle spaserstokken Hjelmeland

Aldersgruppe: 70 til 105 år

Program 2020

Hjelmeland kommune er for 2020 tildelt kr 28.263 i støtte frå Rogaland fylkeskommune for å gjennomføre programmet for "Den kulturelle spaserstokken" i Hjelmeland. Det utgjer 4 program i 2020. Målet er at seniorar skal få eit godt, variert og tilrettelagt profesjonelt kulturtilbod. Nokre av arrangementa vert gjennomført med god hjelp av frivillige. Det er frivilligsentralen som administrerer "Den kulturelle spaserstokken" i Hjelmeland i samarbeid med omsorgssentra og kulturkontoret. I 2020 skal det i tillegg vere to konsertar på Ryfylkebiblioteket Hjelmeland.Her er programmet for 2020:

To glade laks spelar triste melodiar. Ryfylkebiblioteket Hjelmeland torsdag 20. februar kl 12.00 med Istvan Horvath og Asbjørn Hasselberg. Frå repertoar som spenner frå viser, pop, religiøse songar til folkemusikk og jazz. Det blir improvisasjon og variasjon over melodiane. Framførast på ulike instrumenter som piano, saksofon, gitar mm.

Gospel v/Jose Luis Altamirano hausten 2020 på Årdal omsorgssenter og Ryfylkebiblioteket Hjelmeland

Musikk Zakk. Konsert v/Leif Velde Johannessen, Roger Sjursen, Ståle Strømsvold: Hjelmeland omsorgssenter og Årdal omsorgssenter hausten 2020 Ved fleire opptredenar har me tidlegare samla born og eldre til song og musikk. Me har erfart at samspelet mellom musikantane og borna gir auka underhaldningsverdi for dei eldre. Fokus er å la born få møta dei same songane som besteforeldra i si tid song, dette gjerne innleia av litt høgtenking over korleis livet kunne vera for 70-80 år sidan. Mange klangar og instrument vert tekne i bruk under framføringa: Gitar, bass, trommer, perkusjon, song og plystring. På konserten vil det vere med elevar frå skulen. Med dette får me ein liten ekstra konsert i konserten med barnekor, dette blir flott!

Kjente melodiar ved Istvan Horvath, Hjelmeland omsorgssenter hausten 2020 "Kjente melodiar" er ei blanding av verdskjente klassikarar og norske nasjonale klassikarar. 

Hjelmeland kommune arrangerer også desse konsertane med støtte frå Tysdalsfondet i 2020:

Eviggrøne melodiar. Kjent og kjært frå det klassiske repertoaret ispedd mykje allsong
med Hans Widerøe, song og Yngvild Storækre Hennig, piano
Årdal omsorgssenter onsdag 29. januar kl 11.30 og Hjelmeland omsorgssenter torsdag 30. januar kl 11.00.

To glade laks spelar triste melodiar. Årdal omsorgssenter onsdag 19. februar kl 11.30 Med Istvan Horvath og Asbjørn Hasselberg

Ønskekonserten m/Lars Nygård og Leif Blix. Hjelmeland omsorgssenter utsett til juni. Vi gjenskapar Ønskekonserten fra 60-tallet, med gjengongarar som blant anna "Teddybjørnen", "Barnatro", "En liten pike i lave sko", "Lykkeliten" og "Yesterday". Ønskekonserten samla frå starten i 1950 heile Norge framfor radioapparata. NRK var den einaste radiokanalen og programmet var eit dei få musikkprogramma som fantes. Det var i sterk grad med på å samle Norge til eit radiorike. Barn, unge, vaksne og eldre, alle hadde sin favorittsong. Dei mange helsingane gav oss innblikk i store og små hendingar landet rundt. Fødselsdagar, bryllupsdagar, dimmefestar, og helsingar til sjømenn og fangstfolk i fjerne himmelstrøk. Alt presentert med verdig ro av presentatørane, enten det var Amund Schrøder, Jan Pande-Rolfsen eller Svanhild Mundheim. Framsyninga høver for alle, og er ein av våre aller mest populære.

 

Flere aktiviteter

Aktiviteter/ tilbod

Hva skjer Kva skjer Arrangement Hjelmeland

Eg kan bidra som frivillig

Mange innbyggjarar er no mellombels isolert frå sine vanlege nettverk på grunn av koronaviruset. Enten fordi dei er i karantene, eller fordi dei sosiale og kulturelle tilboda dei vanlegvis nyttar seg av er lagt ned. Kanskje du vil hjelpe til å få gjort unna småærend eller kanskje berre ringje nokon for å sjekke at alt går greit? Fyrste fase er å kunne kartleggje behov og kven som vil bidra. Meld gjerne frå dersom du vil bidra på skjema som ligg på fremst på nettsida til Hjelmeland Frivilligsentral. Ikkje send taushetsbelagte eller sensitive opplysninger via dette skjemaet.

Eg treng annan hjelp

Mange innbyggjarar er no mellombels isolert frå sine vanlege nettverk på grunn av koronaviruset. Enten fordi dei er i karantene, eller fordi dei sosiale og kulturelle tilboda dei vanlegvis nyttar seg av er lagt ned. Kanskje du treng hjelp til å få gjort unna småærend eller kanskje berre at nokon ringjer til deg for å sjekke at alt går greit? Fyrste fase er å kunne kartleggje behov og kven som vil bidra. Meld gjerne ditt behov for assistanse/hjelp på skjema som ligg fremst på nettsida til Hjelmeland Frivilligsentral. Ikkje send taushetsbelagte eller sensitive opplysninger via dette skjemaet.

Ferietilbod

Ferie ferietilbod aktivitetar fritid leir Hjelmeland Rogaland

Flytkoordinator utfor helsehuset

Alle som har bestilt legetime må vente utfor helsehuset. Flytkoordinator er vakt slik at berre dei som har bestilt time slepp inn på helsehuset. Frivillig flytkoordinator vil få nærmare informasjon om arbeidsoppgåvene. Aktuelle tidspunkt for flytkoordinator er kl 8.00-11.30 eller 11.30-15.30.

2020 © Hjelmeland frivilligsentral