Tilgjengelegheitserklæring for nettstaden til Hjelmeland frivilligsentral

Innan 1. februar 2023 pliktar alle offentlege verksemder å ha ei tilgjengelegheitserklæring på plass på sine nettstader. Digitaliseringsdirektoratet har utvikla ei felles løysing for offentleg sektor. Den er obligatorisk å bruke for offentlege verksemder. Løysinga blei lansert 3. oktober 2022.

Tilgjengelighetserklæring for nettsida til Hjelmeland frivilligsentral

Ei tilgjengelegheitserklæring er ein sjølvdeklarasjon om i kva grad ei verksemd sin nettstad etterlever krava til universell utforming av ikt.


2023 © Hjelmeland frivilligsentral