Onsdag 25 Januar
Kl. 13:30 - 16:00, Kommunehuset i Hjelmelandsvågen Open kafé på "Det grøna rommet"
Velkomen til eit sosialt treffpunkt i Vågen. Sal av kaffi og himabakst. "Det grøna rommet" er på kommunehuset i Hjelmelandsvågen. Ope kvar onsdag kl 13.30-16.00. Kafeen vert drive av frivillige. Oppstart 18. januar 2023. Arrangør: Frivilligsentralen.
2023 © Hjelmeland frivilligsentral