Fritidskortet

Fritidskort fritidsaktiviteter alle med auka deltaking i fritidsaktiviteter

Aldersgruppe: 0 til 18 år

Fritidskortet gir gratis inngang på kommunens arrangement, blant anna familietur til Kongeparken, tur til Nedstrand klatrepark, tur til Suldal Bad, Fullfart aktivitetsveke, Familiebading, medlemskap i Hjelmeland Teater, medlemskap i Hjelmeland idrettslag, kino på Hjelmeland samfunnshus, Ryfest og sommaraktivitetar.

Fritidskortet er for barn/unge mellom 0 og 18 år som av ulike grunnar ikkje har høve til å nytte seg av fritidsaktivitetar.
Kortet gjeld for eit år om gongen, er personleg og kan ikkje nyttast av andre enn den registrerte eigaren. Digitalt søknadsskjema ligg på heimesida til kommunen: www.hjelmeland.kommune.no/tenester/kultur-idrett-og-fritid/idrett-og-fritid/fritidskort/
 

 

2023 © Hjelmeland frivilligsentral