Fritidskortet

Fritidskort fritidsaktiviteter alle med auka deltaking i fritidsaktiviteter

Aldersgruppe: 0 til 18 år

Fritidskortet gir gratis inngang på kommunens arrangement, blant anna tur til Kongeparken 8. august 2019, Familiebading, gratis medlemskap i
Hjelmeland Ungdomsteater, kino på Hjelmeland samfunnshus, Frukt– og Laksfestivalen, aktivitetar haustferien og Grøssartur.

Fritidskortet er for barn/unge mellom 0 og 18 år som av ulike grunnar ikkje har høve til å nytte seg av fritidsaktivitetar.
Kortet gjeld for eit år om gongen, er personleg og kan ikkje nyttast av andre enn den registrerte eigaren. Søknadsskjema ligg på heimesida til kommunen: www.hjelmeland.kommune.no/tenester/kultur-idrett-og-fritid/idrett-og-fritid/fritidskort/

https://www.hjelmeland.kommune.no/nyheter/no-kan-du-sokje-om-fritidskortet.41177.aspx

http://www.ks.no/fagomrader/samfunn-og-demokrati/lokaldemokrati-og-folkevalgt/frivillighet/fritidsaktivitet-til-alle-barn/ 

 

2019 © Hjelmeland frivilligsentral