Fritidskortet

Fritidskort fritidsaktiviteter alle med auka deltaking i fritidsaktiviteter

Aldersgruppe: 0 til 18 år

Fritidskortet gir gratis inngang på kommunens arrangement, blant anna tur til Kongeparken 8. august 2019, Familiebading, gratis medlemskap i
Hjelmeland Ungdomsteater, kino på Hjelmeland samfunnshus, Frukt– og Laksfestivalen, aktivitetar haustferien og Grøssartur.

Fritidskortet er for barn/unge mellom 0 og 18 år som av ulike grunnar ikkje har høve til å nytte seg av fritidsaktivitetar.
Kortet gjeld for eit år om gongen, er personleg og kan ikkje nyttast av andre enn den registrerte eigaren. Søknadsskjema ligg på heimesida til kommunen: www.hjelmeland.kommune.no/tenester/kultur-idrett-og-fritid/idrett-og-fritid/fritidskort/

https://www.hjelmeland.kommune.no/nyheter/no-kan-du-sokje-om-fritidskortet.41177.aspx

http://www.ks.no/fagomrader/samfunn-og-demokrati/lokaldemokrati-og-folkevalgt/frivillighet/fritidsaktivitet-til-alle-barn/ 

 

Flere aktiviteter

Aktiviteter/ tilbod

Hva skjer Kva skjer Arrangement Hjelmeland

Den kulturelle spaserstokken i Hjelmeland

Den kulturelle spaserstokken Hjelmeland

Eg kan bidra som frivillig

Mange innbyggjarar er no mellombels isolert frå sine vanlege nettverk på grunn av koronaviruset. Enten fordi dei er i karantene, eller fordi dei sosiale og kulturelle tilboda dei vanlegvis nyttar seg av er lagt ned. Kanskje du vil hjelpe til å få gjort unna småærend eller kanskje berre ringje nokon for å sjekke at alt går greit? Fyrste fase er å kunne kartleggje behov og kven som vil bidra. Meld gjerne frå dersom du vil bidra på skjema som ligg på fremst på nettsida til Hjelmeland Frivilligsentral. Ikkje send taushetsbelagte eller sensitive opplysninger via dette skjemaet.

Eg treng annan hjelp

Mange innbyggjarar er no mellombels isolert frå sine vanlege nettverk på grunn av koronaviruset. Enten fordi dei er i karantene, eller fordi dei sosiale og kulturelle tilboda dei vanlegvis nyttar seg av er lagt ned. Kanskje du treng hjelp til å få gjort unna småærend eller kanskje berre at nokon ringjer til deg for å sjekke at alt går greit? Fyrste fase er å kunne kartleggje behov og kven som vil bidra. Meld gjerne ditt behov for assistanse/hjelp på skjema som ligg fremst på nettsida til Hjelmeland Frivilligsentral. Ikkje send taushetsbelagte eller sensitive opplysninger via dette skjemaet.

Ferietilbod

Ferie ferietilbod aktivitetar fritid leir Hjelmeland Rogaland

2020 © Hjelmeland frivilligsentral