Glade hjul

Aldersgruppe: 70 til 105 år

"Glade hjul"

"Glade hjul" er eit tilbod på Årdal omsorgssenter kvar måndag kl 11.00-12.00. 3-4 frivillige møter opp og gir tilbod om ein køyretur, trilletur eller gåtur til dei bebuarane på omsorgssenteret som ynskjer det. Det er 13 frivillige som er sett opp i turnus slik at dei er på omsorgssenteret kvar fjerde veke. Tilbodet vert organisert av Hjelmeland frivilligsentral i samarbeid med Årdal omsorgssenter.

2019 © Hjelmeland frivilligsentral