Hjelmeland bygdekvinnelag

Hjelmeland bygdekvinnelag program

Aldersgruppe: For alle

Plan 1. halvår 2020


Hjelmeland bygdekvinnelag,  2020:

Torsdag 13. februar kl 19.00: Bakekveld på ungdomsskulen. Me baker potetkaker og saubskolt. Hvis du berre vil koma å sjå og eventuelt strikka e.l. er det også kjekt. Dei som ikkje er medlemer må betala kr 50.

Onsdag 1. april kl 19.00: AVLYST Påskemøte på Spinneriet. Liv Vadla Hausken lagar dekorasjonar. God kveldsmat. Utlodning.

Onsdag 13. mai Tur til Ådland gartneri på Ombo. Ferje frå Hjelmeland kl 16.15. Ta med niste/ kaffi.

Laurdag 13. juni Tur til Flørli i samarbeid med frivilligsentralen. Båt frå Fisterkaien. Pris ca kr 800 pr pers som inkluderer båt og lunsj. me serverer kaffi og noko attåt på båten.

Me fortset å koka graut annakvar onsdag på ungdomsskulen. Flott hvis du kan vera med...

VEL MØTT! 

Styret

 

 

 

 

Bilete frå aktiviteter i Hjelmeland bygdekvinnelag 2014

Flere aktiviteter

Aktiviteter/ tilbod

Hva skjer Kva skjer Arrangement Hjelmeland

Den kulturelle spaserstokken i Hjelmeland

Den kulturelle spaserstokken Hjelmeland

Eg kan bidra som frivillig

Mange innbyggjarar er no mellombels isolert frå sine vanlege nettverk på grunn av koronaviruset. Enten fordi dei er i karantene, eller fordi dei sosiale og kulturelle tilboda dei vanlegvis nyttar seg av er lagt ned. Kanskje du vil hjelpe til å få gjort unna småærend eller kanskje berre ringje nokon for å sjekke at alt går greit? Fyrste fase er å kunne kartleggje behov og kven som vil bidra. Meld gjerne frå dersom du vil bidra på skjema som ligg på fremst på nettsida til Hjelmeland Frivilligsentral. Ikkje send taushetsbelagte eller sensitive opplysninger via dette skjemaet.

Eg treng annan hjelp

Mange innbyggjarar er no mellombels isolert frå sine vanlege nettverk på grunn av koronaviruset. Enten fordi dei er i karantene, eller fordi dei sosiale og kulturelle tilboda dei vanlegvis nyttar seg av er lagt ned. Kanskje du treng hjelp til å få gjort unna småærend eller kanskje berre at nokon ringjer til deg for å sjekke at alt går greit? Fyrste fase er å kunne kartleggje behov og kven som vil bidra. Meld gjerne ditt behov for assistanse/hjelp på skjema som ligg fremst på nettsida til Hjelmeland Frivilligsentral. Ikkje send taushetsbelagte eller sensitive opplysninger via dette skjemaet.

Ferietilbod

Ferie ferietilbod aktivitetar fritid leir Hjelmeland Rogaland

2020 © Hjelmeland frivilligsentral