Hjelmeland bygdekvinnelag

Hjelmeland bygdekvinnelag program

Aldersgruppe: For alle

Plan 2. halvår 2019


Hjelmeland bygdekvinnelag, hausten 2019:

Onsdag 9. oktober kl 19.00: Ope møte på Spinneriet. Astrid Nordås frå Ålgård deltek. Ho har med seg div. porselen og andre fine ting ho lagar for sal.  Ho har med seg gitaren, så det blir også song og musikk. Velkomen til ein triveleg kveld med god kveldsmat.

Onsdag 13. november kl 19.00: Årsmøte på Spinneriet. Vår trivelege rådmann Wictor Juul blir med oss, så dette blir kjekt. Det vert servert kveldsmat.

Onsdag 4. desember kl.19.00 Julemøte på Spinneriet. Hjelmelandsgjengen er komité i år.

Alle er velkomne! 

Vennleg helsing styret: Liv Inger Mæland, Gerd Irene Hagalid, Aslaug Kleppa, Torill Berge, Grethe Gauthun Olsen.

 

 

 

 

Bilete frå aktiviteter i Hjelmeland bygdekvinnelag 2014

2019 © Hjelmeland frivilligsentral