Lag og organisasjonar i Hjelmeland kommune

Aldersgruppe: For alle

Oppdaterte smittevernråd til lag og organisasjonar finn du her.Lag og organisasjonar i Hjelmeland


Her er ein link til dei lag og organisasjonar frå Hjelmeland som er meldt inn til Frivillighetsregistret i Brønnøysundregisteret.

Bygdaråd
org.nr.kontaktpersonepost
Årdal bygdaråd
996453138
Sondre Tveit Tjentland tlf 98 492 458
sotj_94@hotmail.com 
Fister bygdaråd 
912422186
Kjetil Valebjørg tlf 98413311
bygdaradet@gmail.com 
Jøsneset bygdaråd
989615319
Hanne C Tjeltveit tlf 47668501
bygdaradet@josneset.no
Jøsenfjorden bygdeutval
920797679
Turid Fyljesvoll Hjorteland tlf 959 04 705
turhjo@hotmail.com
Hjelmeland Bygdaråd
920207693
Judith Synnøve Svendsen tlf 404 27 648
joesv@online.no 
Randøy Vel
922708061
Aslaug Warland Ur tlf 926 16 963
aslaug.ur@hjelmeland-sparebank.no
Hetlandsbygda og Nessa bygdaråd
922166870
Tonje Flatø Nessa tlf 402 30 461
hetl.nessa.bygderad@gmail.com
Vormedalen bygdeutval

Cathrine Sleire tlf 93063089
 cathrinesleire1971@gmail.com 


Velforeiningar

Velforeiningarorg.nr.kontaktpersonepost
Melslia Vel

Tove Leersveen, 980 09 399
tove_lersveen@hotmail.com
Mosnes velforening
993955817
Jannice Sørbø
jostein.sorbo@iris.no
Ryfylke skjærgårdspark Velforening

Asbjørn Lunde

Kaiveien velforeing
914619475
Finn Tharaldsen, 982 55 031,
finn.tharaldsen@atea.no 
Utsikten velforening
996941744
Nordskår, 4139 Fister

 

Båtforeiningar


org.nr.kontaktpersonepost
Hannkallevika Båtforening

919652632

c/o Ketil Barkved
Kobbasteinen 7
4130 HJELMELAND

Sandanger båtforening

Arne Sandanger, 484 98 190
asandanger@hotmail.no 
Vågen båtforening
995573415
Burmavegen 56,,4130 Hjelmeland c/o Endre Nordbø

Jøsneset båtforening
9844972820
Sven Gil Westersjø tlf 928 62 410
westersjoe@norpels.no 
Hundsnes båtforening
990585938
Jon Eilif Dale, Tlf; 483 89 802
 jedale@hotmail.no 


Idrettslag/skyttarlag


org.nr.kontaktpersonepost
Hjelmeland Idrettslag
988117749
Torborg Kleppa, 40439123post@hjelmelandil.no
Randøy IL
992364734
Arne Sandanger, 484 98 190 
asandanger@hotmail.no
Helgøy Idrett og friluftslag924742070
Tarjei Tørre Asprusten
Hjelmeland skytterlag
891160232
Bjørn Laugaland, 404 39 011/ 45262262
hjelmeland@skytterlag.no
Jøsenfjorden skyttarlag
989835750
Frode Berg Johnsen, 941 89 811
rodjo4@online.no


Ungdomsarbeid


org.nrkontaktpersonepost
Hjelmeland Teater
913041623
Morten Hetland, 454 36 905
post@hjelmeland-teater.no 
Jøsenfjorden barneteater

Bente  T. Gjil, 414 93 230
bente.tednes.gjil@skole.rogfk.no 
Årdal kristelege skulelag (ÅKUS)

Kirsten Gundersen, 971 84 649 Lena Kleppa, 404 54 137
kmar-gun@online.no  lenafegeland@gmail.com
Jøsenfjorden fritidsklubb
985071594
Marie Hauge, 977 31 597
mariehauge@hotmail.com
Jøsneset ungdomslag
990654859
Johan Fosså, 980 60 223
ungdomslaget@josneset.no 
Hjelmeland kristlege ungdomsforeining
988580856
Vegard Bø
vegardb15@gmail.com
Ungdomslaget Von
893794522
Nils Bjarte Nessa, 51750635

Ungdomsklubben på Hjelmeland Samfunnshus
907346473
Morten Hetland, tlf.454 36 905

KRIK Hjelmeland
Johannes Våge tlf 91367449johannesvaage02@gmail.com

 

4H og speider


org.nr.kontaktpersonepost
Hjelmen 4H
813264552
Oda Helgaland
Gry F Sjursen
grygry@online.no 
Jerv 4H
989635913
Victoria Valheim Voster, Frode Riskedal, , tlf 95205905
victoriavvoster@outlook.com frode@pgi.no 
Hjelmelandspeiderne
917203075
Anita Rørheim, 482 94 646
anita.rorheim@gmail.com Song, musikk og teater


org.nr.kontaktpersonepost
Hjelmeland kyrkjekor
976993780
Kirsti Flatø Nessa, 45517314
kirsti.flato@gmail.com 
Rygjaljom
989787195
Åsmund Sigmundstad, 404 39 155
rygjaljom@gmail.com 
Hjelmeland storband
999665209
Anders Smith, 906 62 985
anders@moisund.com
Hjelmeland Teater
970346473
Morten Hetland, 454 36 905
post@hjelmeland-teater.no 


Søndagsskular, yngres, barneforeiningar, misjonslag


org.nr.kontaktpersonepost
Fredagsklubb på bedehuset (Hj.land)

Anne Espeland Halsne
anne_halsne@hesbynett.no
Hjelmeland misjonslag
916381271
Ståle Halsne  tlf; 906 66 445
stale.halsne@hesbynett.no 
Askvik søndagsskule

Anne Kari Øygard Dale, 480 38 690
oladal2@online.no 
Jøsenfjorden søndagsskule

Haldis K. Nlisen, 404 39 120
endr-gj@online.no
Jøsenfjorden yngres

Haldis K. Nilsen, 404 39 120
endr-gj@online.no 
Mekkeklubben, Fister bedehus

Grunde Arnesen, 997 11 832
grunde80@gmail.com
Onsdagsklubben, Fister bedehus

Anne Norunn Helgøy, 419 28 153
annenorunn@icloud.com 
Snøklokka barneforening

 Kirsten Gundersen, 971 84 649. Wenche Dale, 905 43 621.
kmar-gun@pnline.no
wjdale@hotmail.no
Årdal yngstes

 Kirsten Gundersen, 971 84 649 

kmar-gun@online.no
Årdal yngres

Torstein Riskedal, 900 10 183
riskedaltorstein@gmail.com 
Årdal barneklubb

 Nilda Dalane, 916 11 595
kaia56@hotmail.com

 
Ulike lag


org.nr.kontaktpersonepost
Bygdatreff, Fister sokn
976993772
Johanne Hetland, 401 70 051
johannemyhet@hotmail.com 
Diabetesforbundet i Strand, Forsand og Hjelmeland
987085975
May Helen Olsen, tlf 920 62 748
may-helen.olsen@lyse.net
Fister friluftsgruppe

Elisabeth Nessa, 928 96 575
elisabethnessa9@gmail.com
Fjordatreffen, Jøsenfjorden

Hanne Gerd Skjølingstad
hgs@enkel.no
Hageselskapet Hjelmeland
993946117
Anne Spilde 92615267
post@grunderhverdag.no 
Hjelmeland bygdekvinnelag

 Liv Inger Mæland, 986 33 835
livingermaeland@gmail.com
Hjelmeland ride- og kjørelag

Linda Høyvik, 408 77 693
mh-linda@online.no
Hjelmeland Lions Club

Jan Idar Apeland, 913 79 192

Hjelmeland sogelag

Arnfinn Olsen, 950 82 850
arnfols2@online.no
Hjelmeland Røde Kors
971345608
Lars Martin Riskedal, 93495104
post@rodekors.hjelmeland.no
Hjelmeland folkedanslag

Torill W. Sandanger, 51 75 28 47
 torillsandanger@hotmail.com
Hjelmeland Kunstlag
993737895
Tor Reimund Helgøy tlf 90555439tor.reimund.helgoy@lyse.net 
Hjelmeland Turlag
946846856
Svanhild Hjorteland Gbada, 970 07 636
shg@hjelmeland.kommune.no
Hjelmeland Mållag
993911968


Hjelmeland softgunklubb
915143350
Heiko Dirk Hauschulz tlf 986 45 516
heikohau@gmail.com
Håp i Livet
915729878
Trine Skjørestad Hanaset, 984 76 352

Jøsenfjord rutelag A/L
996569934
Lars Randa, 934 26 622
post@josenfjord.no 
Randøy eldrelag

Torill W. Sandanger, 51 75 28 47
torillsandanger@hotmail.com
Ryfylke kunstlag
974244314
Lena Nergård, 913 96 104
post@ryfylke-kunstlag.no
Ryfylkegruppa av Norsk radio og relæliga
985704589
Jon Dale, 415 35 247
jedale@hotmail.no 
Strand og Hjelmeland jakt og fiskeforening

Aleksander Amdal, 95990825aleksander@enjoyhunting.no 
Spinneriloftet
991870245
 Kirsten Langvik, 464 70 946
kirstenlangvik@gmail.com
Seniornett Hjelmeland

Anne Marit Nessa, 918 68 183
amnessa@online.no 
Seniordans Hjelmeland

Arne Breiland 51750264, 988 03 335

Senioruniversitetet i Ytre Ryfylke995529548Leif Ole Terøy tlf 916447506leiolte@online.no 
Sons of Norway- Ryfylke Lodge 8-023
988997382
Jens Inge Børkja

Springs of hope Norway
993979848
Reidunn Ferstad, 977 55 347
reidunnf@gmail.com 

 

Grupper og aktivitetar under Hjelmeland Frivilligsentral orgnr. 864979092 (Hjelmeland kommune)


org.nr.kontaktpersonepost
Sosial hobbyverkstad

 Nils Lone  tlf 916 92 345

Trimmen for alle
864979092
Sigbjørn Lid, 988 32 592
t.siglid@gmail.com 
Onsdagskafé på Årdal omsorgssenter
864979092
v/Frivilligsentralen tlf 40439155

Open møteplass på Hjelmeland omsorgssenter
864979092
v/Frivilligsentralen tlf 40439155

Kafé på Det grøna rommet
864979092
v/Frivilligsentralen tlf 40439155

Språkcafé på Ryfylkebiblioteket Hjelmeland
864979092
v/Frivilligsentralen tlf 40439155

Sykkelverkstad
864979092
v/Frivilligsentralen tlf 40439155

Utstyrsbank
864979092
 v/Frivilligsentralen tlf 40439155


Nærings-, yrkes- og fagorganisasjonar


org.nrkontaktpersonepost
Hjelmeland Handels- og Serviceforening (HHSF)
818165862
Hanne Sundbø Styreleiar Tlf 51 75 06 83 – 982 19 973
 hanne@hagalid.net 
Hjelmeland bonde- og småbrukarlag

Egil Ulvestad, 476 05 255
eulves@online.no 
Hjelmeland bondelag

Stein Magne Valheim, 909 70 767
stein.magne@valheim.no 
Hjelmeland sau og geit

 Sven Gil Westersjø, 928 62 410
westersjoe@norpels.no 
Jøsneset viltlag

Jostein Hjorteland, 52 98 75 14

Søre Ryfylke skogeigarlag, Hjelmeland, Finnøy, Strand

Fridtjof Thorsen Norland, 906 39 101


Helselag/sanitetsforeiningar


org.nr.kontaktpersonepost
Fister sanitetsforening
984059078
Anne Berit Verpe, 928 56 864
an-verp@online.no 
Nasjonalforeningen Jøsneset helselag
985136092
Cesilie Wåland, tlf 991 01 365,
helselaget@josneset.no
Mental Helse Ryfylke923731725Wenche Eikevik


Samfunnshus/aktivitetshus/grendahus/idrettshall


org.nr.kontaktpersonepost
Hjelmeland Idrettshall
Hjelmeland kommune 51750000postmottak@hjelmeland.kommune.no 
Hjelmeland symjehall
Hjelmeland kommune 51750000postmottak@hjelmeland.kommune.no 
Spinneriet
Hjelmeland kommune 51750000postmottak@hjelmeland.kommune.no 
Utlån av skular og andre kommunale møtelokaler
Hjelmeland kommune 51750000
postmottak@hjelmeland.kommune.no 
Hjelmeland klubbhus

Hjelmeland Idrettslag
post@hjelmelandil.no
Fister klubbhus

kontakt Fister Bygdaråd
fisterklubbhus@gmail.com 
Hjelmeland Samfunnshus
907346473
Morten Hetland tlf;  454 36 905
post@hjelmeland-samfunnshus.no
Nessa ungdomshusTrivselstova, Jøsneset

Unni Fossaa 404 39 228
ufossaa@hotmail.com
Vormedalen grendahus

Cathrine Sleire tlf 93063089
cathrinesleire1971@gmail.com
Årdal aktivitetshus

Svein Egeland, 908 21 573
svein.egeland@akerbp.com


Bedehus/misjonssenter/kyrkjer


org.nr.kontaktpersonepost
Askvik bedehus

Ola Dale, 958 70 487
oladal2@online.no 
Fister bedehus
983987826
Ingjerd S Nicolaysen, 926 95 606
 ISigmundstad@hotmail.com 
Fister kyrkje
Kyrkjeverje tlf 404 39 240
kyrkjeverje@hjelmeland.kyrkja.no
Furutangen misjonssenter

John Sigmund Bjerga,  40 40 60 68
furutangen@nms.no
Vormedalen bedehus

 Liv Laugaland, 472 58 296

Hjelmeland bedehus

Terje Pundsnes, 905 32 501
tmpundsnes@gmail.com 
Hjelmeland kyrkje
Kyrkjeverje tlf 404 39 240
kyrkjeverje@hjelmeland.kyrkja.no
Jøsenfjorden bedehus
981103394
Haldis K. Nilsen, 404 39 120
endr-gj@online.no
Jøsneset bedehus

Berit Skiftun Hjorteland

Øie bedehus

Anne Berit R. Bjelland. 992 48 683

Årdal bedehus
984081340
Jo Sølve Dalane, 480 31 449
ardal.bedehus@gmail.com
Årdal kyrkje og Årdal gml kyrkje
Kyrkjeverje tlf 404 39 240
kyrkjeverje@hjelmeland.kyrkja.no


Livssynssamfunn/ trussamfunn


org.nr.kontaktpersonepost
Humanetisk forbund -Ytre Ryfylke lokallag
986961143
Jakob Nessa, 958 61 438
 sabben62@gmail.com
Den norske kyrkja Hjelmeland
976993780
Kyrkjeverje tlf 404 39 240
kyrkjeverje@hjelmeland.kyrkja.no
Hjelmeland sokn
976993756
Magnhild Meltveit Kleppa
mmkleppa@gmail.com
Fister sokn
976993772
Anne Tove Gundersen Ingvaldstad
annetove@randagard.no 
Årdal sokn
976993764
Olav Frantzen
olav.frantzen1@lyse.net
Flere aktiviteter

Aktiviteter/ tilbod

Hva skjer Kva skjer Arrangement Hjelmeland

Den kulturelle spaserstokken i Hjelmeland

Den kulturelle spaserstokken Hjelmeland

Eg kan bidra som frivillig

Mange innbyggjarar er no mellombels isolert frå sine vanlege nettverk på grunn av koronaviruset. Enten fordi dei er i karantene, eller fordi dei sosiale og kulturelle tilboda dei vanlegvis nyttar seg av er lagt ned. Kanskje du vil hjelpe til å få gjort unna småærend eller kanskje berre ringje nokon for å sjekke at alt går greit? Fyrste fase er å kunne kartleggje behov og kven som vil bidra. Meld gjerne frå dersom du vil bidra på skjema som ligg på fremst på nettsida til Hjelmeland Frivilligsentral. Ikkje send taushetsbelagte eller sensitive opplysninger via dette skjemaet.

Eg treng annan hjelp

Mange innbyggjarar er no mellombels isolert frå sine vanlege nettverk på grunn av koronaviruset. Enten fordi dei er i karantene, eller fordi dei sosiale og kulturelle tilboda dei vanlegvis nyttar seg av er lagt ned. Kanskje du treng hjelp til å få gjort unna småærend eller kanskje berre at nokon ringjer til deg for å sjekke at alt går greit? Fyrste fase er å kunne kartleggje behov og kven som vil bidra. Meld gjerne ditt behov for assistanse/hjelp på skjema som ligg fremst på nettsida til Hjelmeland Frivilligsentral. Ikkje send taushetsbelagte eller sensitive opplysninger via dette skjemaet.

Ferietilbod

Ferie ferietilbod aktivitetar fritid leir Hjelmeland Rogaland

2020 © Hjelmeland frivilligsentral