Open møteplass for eldre (Avlyst)

Open møteplass er avlyst frå og med 13. mars til og med 15. juni. Det er fordi det i denne perioden ikkje skal vere opne arrangement på Hjelmeland omsorgssenter for å hindre smittespreiing. Velkomen til open møteplass for eldre på Hjelmeland omsorgssenter kvar fredag kl 11.00-13.00. Her kan du sitje ned og ta ein drøs eller vere med på ein liten gåtur. Ope for alle. Arrangør omsorgssenteret og frivilligsentralen.

Aldersgruppe: For alle

Me startar opp igjen etter jule og nyttårshelga den 3. januar 2020.

Me treng også fleire frivillige som vil vere med på å utvikle dette til å vere ein god møteplass. Me treng frivillige både på dagtid og ettermiddag/kveld. Me treng frivillige til dømes til: Musikalske aktivitetar; song, musikk, dans. Handarbeid, strikking, sying. Skyss av heimebuande eldre. Treningsaktiviteter inne eller tur ute. Spel; til dømes kort, bingo, quiz e.l. Litteratur, lesing. Snekring, sløyd, reperasjoner. Hagearbeid; i området rundt omsorgssenteret. Eller du har eigne forslag; noko du har lyst å bidra med.

Vil du vere med å bidra? Då får du meir informasjon og kan registrere deg via denne linken:

https://frivillig.no/hjelmeland-frivilligsentral/vil-du-vere-med--skape-ein-open-mteplass

Er du interessert kan du også ta direkte kontakt med Frivilligsentralen på tlf 40439155.

Flere aktiviteter

Aktiviteter/ tilbod

Hva skjer Kva skjer Arrangement Hjelmeland

Den kulturelle spaserstokken i Hjelmeland

Den kulturelle spaserstokken Hjelmeland

Eg kan bidra som frivillig

Mange innbyggjarar er no mellombels isolert frå sine vanlege nettverk på grunn av koronaviruset. Enten fordi dei er i karantene, eller fordi dei sosiale og kulturelle tilboda dei vanlegvis nyttar seg av er lagt ned. Kanskje du vil hjelpe til å få gjort unna småærend eller kanskje berre ringje nokon for å sjekke at alt går greit? Fyrste fase er å kunne kartleggje behov og kven som vil bidra. Meld gjerne frå dersom du vil bidra på skjema som ligg på fremst på nettsida til Hjelmeland Frivilligsentral. Ikkje send taushetsbelagte eller sensitive opplysninger via dette skjemaet.

Eg treng annan hjelp

Mange innbyggjarar er no mellombels isolert frå sine vanlege nettverk på grunn av koronaviruset. Enten fordi dei er i karantene, eller fordi dei sosiale og kulturelle tilboda dei vanlegvis nyttar seg av er lagt ned. Kanskje du treng hjelp til å få gjort unna småærend eller kanskje berre at nokon ringjer til deg for å sjekke at alt går greit? Fyrste fase er å kunne kartleggje behov og kven som vil bidra. Meld gjerne ditt behov for assistanse/hjelp på skjema som ligg fremst på nettsida til Hjelmeland Frivilligsentral. Ikkje send taushetsbelagte eller sensitive opplysninger via dette skjemaet.

Ferietilbod

Ferie ferietilbod aktivitetar fritid leir Hjelmeland Rogaland

2020 © Hjelmeland frivilligsentral