Skyss

Frivillige til skyss

Frivilligsentralen får av og til spørsmål om å hjelpe til med skyss.
Likar du å kjøyre bil? Ta kontakt på tlf 40439155 dersom du kan tenkje deg å hjelpe til med skyss.

-Skyss til onsdagskafé med program på Årdal omsorgssenter.
-Skyss til ulike arrangement til dømes konsertar og fritidsaktivitetar.

Kven treng skyss? Det er nokre eldre som har behov. I tillegg er det også ein del av flyktningane som er busett i Hjelmeland og Årdal som av og til har behov for skyss.

2019 © Hjelmeland frivilligsentral