Snakka norsk? Språkkafe (Avlyst)

Språkkafeen er AVLYST for å hindre smittespreiing. Treng du uformell trening i å snakka norsk? Du er velkomen til språkkafe/ snakka-norsk-gruppe i biblioteket kvar onsdag i Hjelmelandsvågen.

Aldersgruppe: For alle

Det er alltid to frivillige språkvertar med. Det er ope kvar onsdag kl 18.00-19.30.

Dette er for deg som vil bli betre i å snakka norsk. Møt opp då vel! Ta gjerne kontakt med Ryfylkebiblioteket Hjelmeland eller frivilligsentralen om du lurer på noko.

4. mars: Informasjon frå Barnevernet

11. mars: Informasjon frå Brannvesenet.

18. mars: Informasjon frå Helsestasjonen

25. mars: Informasjon frå NAV

1. april: .........................

Flere aktiviteter

Aktiviteter/ tilbod

Hva skjer Kva skjer Arrangement Hjelmeland

Den kulturelle spaserstokken i Hjelmeland

Den kulturelle spaserstokken Hjelmeland

Eg kan bidra som frivillig

Mange innbyggjarar er no mellombels isolert frå sine vanlege nettverk på grunn av koronaviruset. Enten fordi dei er i karantene, eller fordi dei sosiale og kulturelle tilboda dei vanlegvis nyttar seg av er lagt ned. Kanskje du vil hjelpe til å få gjort unna småærend eller kanskje berre ringje nokon for å sjekke at alt går greit? Fyrste fase er å kunne kartleggje behov og kven som vil bidra. Meld gjerne frå dersom du vil bidra på skjema som ligg på fremst på nettsida til Hjelmeland Frivilligsentral. Ikkje send taushetsbelagte eller sensitive opplysninger via dette skjemaet.

Eg treng annan hjelp

Mange innbyggjarar er no mellombels isolert frå sine vanlege nettverk på grunn av koronaviruset. Enten fordi dei er i karantene, eller fordi dei sosiale og kulturelle tilboda dei vanlegvis nyttar seg av er lagt ned. Kanskje du treng hjelp til å få gjort unna småærend eller kanskje berre at nokon ringjer til deg for å sjekke at alt går greit? Fyrste fase er å kunne kartleggje behov og kven som vil bidra. Meld gjerne ditt behov for assistanse/hjelp på skjema som ligg fremst på nettsida til Hjelmeland Frivilligsentral. Ikkje send taushetsbelagte eller sensitive opplysninger via dette skjemaet.

Ferietilbod

Ferie ferietilbod aktivitetar fritid leir Hjelmeland Rogaland

2020 © Hjelmeland frivilligsentral