Språkkafé

Me snakkar saman om ulike tema, spelar ulike spel eller gjer andre aktivitetar saman.

Aldersgruppe: For alle

Treng du uformell trening i å snakka norsk? Språkkafé/ snakka norsk gruppe er i biblioteket kvar onsdag kl 18.00-19.30. Dette er for deg som vil bli betre i å snakka norsk.

Ta gjerne kontakt med Ryfylkebiblioteket Hjelmeland eller frivilligsentralen om du lurer på noko.

Vel møtt!

Neste Språkkafé

Dato Kl. Tittel Sted
Ons 08.02 18:00 Språkkafé på biblioteket Biblioteket i Hjelmelandsvågen
2023 © Hjelmeland frivilligsentral